Maitinimo organizavimas

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS

Organizuojant vaikų maitinimą valgiaraščiai sudaromi pagal metų sezonus, juos rengia ir tvirtina lopšelio-darželio direktorė; derinama su Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centro gydytoja.

Vaikai maitinami 3 kartus per dieną.

Tėveliams suteikiama galimybė pasirinkti maitinimų skaičių.

VAIKŲ MAITINIMAS ORGANIZUOJAMAS, VADOVAUJANTIS:

*Trakų r. Paluknio vaikų l/d Perspektyviniu 15 dienų valgiaraščiu (parsisiųsti PDF formatu)  

* leidiniu “15 dienų perspektyvinis valgiaraštis ikimokyklinio ugdymo įstaigoms”, Rakorda, 2014;

* maisto ruošimo technologinėmis kortelėmis, patvirtintomis direktoriaus įsakymu 2002-08-30;

* įstaigos vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu (parsisiųsti Adobe .PDF formatu).

 

PINIGINĖ DIENOS MAITINIMO NORMA

Vadovaujantis Trakų rajono sprendimu “Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose”, 2022 m. kovo mėn. 31 d. Nr. S1E-70 (Sprendimas del apmokėjimo už darželius) atlyginimo dydžiai nustatyti tokie:

Lopšelio grupė (vaikai nuo 1 iki 3 metų) – 2,50 Eur
pusryčiai (30%) – 0,75 Eur
pietūs (50%) – 1,25 Eur
pavakariai (20%) – 0,50 Eur

Darželio grupė (vaikai nuo 3 iki 5 metų) – 3,00 Eur
pusryčiai (30%) – 0,90 Eur
pietūs (50%) – 1,50 Eur
pavakariai (20%) – 0,60 Eur

Sudaryta galimybė Tėvams pasirinkti kiek kartų ir ką (pusryčiai, pietūs ar pavakariai) valgys jų vaikai.

Kaip paruošti saugų ir kokybišką maistą vaikų darželiuose ir mokyklose (VMVT rekomendacijos)

parsisiųsti PDF formatu