Veiklos dokumentai

ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2019 M.

ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 M.

UGDYMO KOKYBĖS IR APLINKOS ĮSIVERINIMAS

VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS

VEIKLOS DOKUMENTAI

METODINIO BŪRELIO VEIKLOS DOKUMENTAI

VYKDOMOS PROGRAMOS