Parama

Mieli tėveliai,

Dėkojame visiems, už 2018 m. skyrusiems įstaigai 2 % GPM paramą.
Už 2018 metus gauta : 834,42 Eur.
Lėšų panaudojimas:
Virtuvėje nupirkta nauja konvekcinė krosnis.
Kaina: 3744,95 Eur. Panaudota 800 Eur. Likusi krosnies sumos dalis 2944,95 Eur. padengta iš Trakų rajono savivaldybės biudžeto.
34,42 Eur. panaudota kanceliarinėms priemonėms įsigyti.

 

 

Darželio rekvizitai 2 % paramai:
Mokestinis laikotarpis: 2017 m.
Paramos gavėjo kodas: 190650123
Paramos gavėjo pavadinimas: Trakų r. Paluknio vaikų l/d
Adresas: Luknos g. 2, Paluknys, Trakų r. LT – 21168, Trakų r. savivaldybė.

 

 

Rekvizitai:
Gavėjas: Trakų r. Paluknio vaikų lopšelis-darželis
Įstaigos kodas: 190650123
Bankas: AB DNB bankas
A/s LT96 40100 0427 0004 4967