Veiklos kryptys

MISIJA

Padėti šeimai ugdyti vaiko asmenybę. Saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą. Tenkinti svarbiausius vaiko poreikius (judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos).

 

VIZIJA

Tobulėti ir keistis kartu su vaikais. Branginti ir saugoti kiekvieno vaiko asmenybę. Sudaryti sąlygas išskleisti vaiko gabumus, talentus. Mylėti gyvenimą!

 

FILOSOFIJA

„Pasaulyje mums skirta tiek daug…..Tik turėkime akis tai pamatyti, širdį – pamilti ir rankas – viska apglėbti….“ (B.L. Montgomery)