Darbo užmokestis

Informacija apie Paluknio vaikų lopšelio-darželio darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr.480 „Dėl   bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2011 m. spalio 5 d. Nr. 1156. 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2020 m. II ketvirtis

Direktorė

1

1902

Mokytojas_metodinikas, mokytojas

2

2104, 826

Soc. pedagogas

1

662

Vyresnysis mokytojas

1

1817

Buhalteris

1

Neskelbiamas pagal LR Vyriausybės 2011 10 05 nutarimą Nr. 1156

Ūkvedys, skalbėjas

1

979

Mokytojo padėjėjas

2

1015

Virėjas, maisto ruošimo pad.

1

936

Pastatų priežiūros darbininkas

1

351

Kiemsargis

1

434

Pastaba: Dokumente pateiktas vidutinis  mėnesinis  darbo užmokestis eurais (neatskaičius  gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).