Informacija apie Paluknio vaikų lopšelio-darželio darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr.480 „Dėl   bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2011 m. spalio 5 d. Nr. 1156. 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2018 m. III ketvirtis

Direktorė

1

1149

Auklėtoja metodininkė

1

974

Auklėtoja

1

674

Auklėtoja, soc. pedagogė

1

562

Muzikos vadovas

1

228

Buhalterė

1

Neskelbiamas pagal LR Vyriausybės 2011 10 05 nutarimą Nr. 1156

Ūkvedė, skalbėja,

1

635

Auklėtojos padėjėja

2

417

Virėja, maisto ruošimo pad.

1

583

Pastatų priežiūros darbininkas

1

227

Kiemsargė

1

273

Pastaba: Dokumente pateiktas vidutinis  mėnesinis  darbo užmokestis eurais (neatskaičius  gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).