Darbo užmokestis

Informacija apie Paluknio vaikų lopšelio-darželio darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr.480 „Dėl   bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2011 m. spalio 5 d. Nr. 1156. 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2023 m. II ketvirtis

Direktorius

1

2695

Mokytojas_metodinikas

1

2304

Mokytojas

2

1864

Soc. pedagogas

1

823

Mokytojas

1

439

Buhalteris

1

Neskelbiamas pagal LR Vyriausybės 2011 10 05 nutarimą Nr. 1156

Ūkvedys, skalbėjas

1

1157

Mokytojo padėjėjas

3

1013

Virėjas, maisto ruošimo padėjėjas

1

1479

Pastatų priežiūros darbininkas

2

534

Kiemsargis

1

420

Pastaba: Dokumente pateiktas vidutinis  mėnesinis  darbo užmokestis eurais (neatskaičius  gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).