Darbo užmokestis

Informacija apie Paluknio vaikų lopšelio-darželio darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr.480 „Dėl   bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2011 m. spalio 5 d. Nr. 1156. 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2023 m. III ketvirtis

Direktorius

1

2992

Mokytojas_metodinikas

1

2352

Mokytojas

2

2103

Soc. pedagogas

1

765

Mokytojas

1

454

Buhalteris

1

Neskelbiamas pagal LR Vyriausybės 2011 10 05 nutarimą Nr. 1156

Ūkvedys, skalbėjas

1

1186

Mokytojo padėjėjas

3

1273

Virėjas, maisto ruošimo padėjėjas

1

1514

Pastatų priežiūros darbininkas

2

653

Kiemsargis

1

556

Pastaba: Dokumente pateiktas vidutinis  mėnesinis  darbo užmokestis eurais (neatskaičius  gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).