Darbo užmokestis

Informacija apie Paluknio vaikų lopšelio-darželio darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr.480 „Dėl   bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2011 m. spalio 5 d. Nr. 1156. 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2022 m. IV ketvirtis

Direktorius

1

2966

Mokytojas_metodinikas

1

2262

Mokytojas

2

1841

Soc. pedagogas

1

882

Mokytojas

1

492

Buhalteris

1

Neskelbiamas pagal LR Vyriausybės 2011 10 05 nutarimą Nr. 1156

Ūkvedys, skalbėjas

1

1261

Mokytojo padėjėjas

2

1284

Virėjas, maisto ruošimo padėjėjas

1

1407

Pastatų priežiūros darbininkas

2

600

Kiemsargis

1

522

Pastaba: Dokumente pateiktas vidutinis  mėnesinis  darbo užmokestis eurais (neatskaičius  gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).