Informacija apie Paluknio vaikų lopšelio-darželio darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr.480 „Dėl   bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2011 m. spalio 5 d. Nr. 1156. 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2019 m. II ketvirtis

Direktorė

1

1721

Auklėtoja

1

1588

Auklėtoja

1

815

Auklėtoja, soc. pedagogė

2

792

Muzikos vadovas

1

218

Buhalterė

1

Neskelbiamas pagal LR Vyriausybės 2011 10 05 nutarimą Nr. 1156

Ūkvedė, skalbėja,

1

772

Auklėtojos padėjėja

2

639

Virėja, maisto ruošimo pad.

1

843

Pastatų priežiūros darbininkas

1

304

Kiemsargė

1

251

Pastaba: Dokumente pateiktas vidutinis  mėnesinis  darbo užmokestis eurais (neatskaičius  gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).