Darbo užmokestis

Informacija apie Paluknio vaikų lopšelio-darželio darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr.480 „Dėl   bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2011 m. spalio 5 d. Nr. 1156. 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2022 m. I ketvirtis

Direktorius

1

2650

Mokytojas_metodinikas

1

2019

Mokytojas

2

1433

Soc. pedagogas

1

632

Mokytojas

1

343

Buhalteris

1

Neskelbiamas pagal LR Vyriausybės 2011 10 05 nutarimą Nr. 1156

Ūkvedys, skalbėjas

1

931

Mokytojo padėjėjas

2

1010

Virėjas, maisto ruošimo padėjėjas

1

1147

Pastatų priežiūros darbininkas

1

469

Kiemsargis

1

393

Pastaba: Dokumente pateiktas vidutinis  mėnesinis  darbo užmokestis eurais (neatskaičius  gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).