Darbuotojai

Paluknio vaikų lopšelyje-darželyje dirba 14 darbuotojų, iš jų 1 vadovas, 6  pedagogai, 7 – aptarnaujantis personalas.

Vardas pavardė

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Pareigos

Direktorė:
Irena Kravčun

Aukštasis

Direktorė

Finansininkė:
Galina Ivanova

Aukštesnysis

Buhalterė

Pedagogai:
Regina Mickevič

Aukštesnysis, auklėtojos metodininkės kvalifikacija

Auklėtoja


Diana Mackevič

Mokosi

Auklėtoja

Rima Martinkevič
 Aukštasis  Soc. pedagogė

Vladimiras Sašenko

Aukštesnysis, vyresniojo mokytojo kvalifikacija

Muzikos vadovas

Justina Šupelienė

Aukštasis, Vyr. Mokytoja

Auklėtoja

Direktorės pavadotuoja ūkio reikalais:
Irena Misiūnienė

Vidurinis išsilavinimas

Ūkvedė

Aptarnaujantis personalas:
Danutė Vilčevska

Vidurinis išsilavinimas

Virėja

Genoefa Ružanskaja

Profesinis išsilavinimas

Auklėtojos padėjėja

Liudmila Daukševič

Profesinis išsilavinimas

Auklėtojos padėjėja

Vytenis Daugutis

Profesinis išsilavinimas

Pastatų priežiūros ir remonto darbininkas

Janina Michalkevič

Vidurinis išsilavinimas

Kiemsargis