Mokestis už darželį

DĖMESIO!

Pasikeitė atlyginimo dydžio už vaikų išlaikymą darželyje tvarka.

Nauja tvarka įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS (2016-03-24)

parsisiųsti Adobe .PDF formatu