ANTIKORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 2017 m. spalio 02 d. V-17d.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMA 2017-2021

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2020 m. 2018 m. spalio  03 d. V-25A