7:00 – 9:30 val. – priėmimas, individualūs informaciniai pokalbiai su tėvais, žaidimai, mankšta, pusryčiai.

9:30 – 11:00 val.- savaitės temų plėtojimas pagal kompetencijas: socialinę, sveikatos saugojimo, komunikavimo, pažintinę, meninę. Grupėse vyksta muzikinės veiklos užsiėmimai.

11:00 – 11:45 val. rytinė veikla lauke (pasivaikščiojimas, žaidimai, stebėjimai, gamtos, aplinkos tyrinėjimas).

11:45 – 12:15 val. ruošimasis pietums, pietūs.

12:30 – 15:00 val. ruošimasis poilsiui, poilsis.

15:00 – 16:30 val. vaikų kėlimasis, pavakariai, papildoma ugdomoji veikla (būreliai).

16:30 – 17:30 val. žaidimai grupėje, lauke.