Informacija apie Paluknio vaikų lopšelio-darželio darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr.480 „Dėl   bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2011 m. spalio 5 d. Nr. 1156. 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2018 m. I ketvirtis

Direktorė

1

1188

Auklėtoja metodininkė

1

833

Auklėtoja

1

620

Auklėtoja, soc. pedagogė

1

430

Muzikos vadovas

1

207

Buhalterė

1

Neskelbiamas pagal LR Vyriausybės 2011 10 05 nutarimą Nr. 1156

Ūkvedė, skalbėja,

1

518

Auklėtojos padėjėja

2

459

Virėja, maisto ruošimo pad.

1

565

Pastatų priežiūros darbininkas

1

224

Kiemsargė

1

200

Pastaba: Dokumente pateiktas vidutinis  mėnesinis  darbo užmokestis eurais (neatskaičius  gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).