Informacija apie Paluknio vaikų lopšelio-darželio darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr.480 „Dėl   bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2011 m. spalio 5 d. Nr. 1156. 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2018 m. I ketvirtis

Direktorė

1

1111

Auklėtoja metodininkė

1

849

Auklėtoja

1

699

Auklėtoja, soc. pedagogė

1

510

Muzikos vadovas

1

205

Buhalterė

1

Neskelbiamas pagal LR Vyriausybės 2011 10 05 nutarimą Nr. 1156

Ūkvedė, skalbėja,

1

527

Auklėtojos padėjėja

2

466

Virėja, maisto ruošimo pad.

1

421

Pastatų priežiūros darbininkas

1

216

Kiemsargė

1

119

Pastaba: Dokumente pateiktas vidutinis  mėnesinis  darbo užmokestis eurais (neatskaičius  gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).