Informacija apie Paluknio vaikų lopšelio-darželio darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr.480 „Dėl   bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2011 m. spalio 5 d. Nr. 1156. 

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius

vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2017 m. II ketvirtis

Direktorė

1

968

Auklėtoja metodininkė

1

1009

Auklėtoja

1

532

Auklėtoja, soc. pedagogė

1

517

Muzikos vadovas

1

215

Buhalterė

1

Neskelbiamas pagal LR Vyriausybės 2011 10 05 nutarimą Nr. 1156

Ūkvedė, skalbėja,

1

521

Auklėtojos padėjėja

2

431

Virėja, maisto ruošimo pad.

1

397

Pastatų priežiūros darbininkas

1

203

Kiemsargė

1

190

Pastaba: Dokumente pateiktas vidutinis  mėnesinis  darbo užmokestis eurais (neatskaičius  gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).